Notariusz jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Jego głównym zadaniem jest uwierzytelnianie dokumentów, przygotowywanie aktów notarialnych oraz sporządzanie protokołów, odpisów i wyciągów. Bez podpisu notariusza nie da się doprowadzić do końca wielu spraw, takich jak chociażby kupno mieszkania. Sprawdźcie w jakich sytuacjach trzeba skorzystać z pomocy notariusza.

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik, który otrzymał od ministra sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Notariusza nie uznaje się ani za urzędnika, ani za państwowego funkcjonariusza, ale uznawany jest za osobę publicznego zaufania. Oznacza to, że w swojej pracy musi on przestrzegać aktualnych przepisów prawa i jest zobowiązany do pełnej bezstronności i dochowywania tajemnicy zawodowej.

Notariusz pracuje w kancelarii notarialnej, jednak są pewne wyjątki, w których czynności notarialnych może on dopełnić poza miejscem swojej pracy.

Kiedy trzeba udać się do kancelarii notarialnej?

Do kancelarii notarialnej prędzej czy później uda się każdy. Notariusza odwiedzić muszą osoby kupujące lub sprzedające działkę bądź nieruchomość. U notariusza spisuje się też testament i uzyskuje kopię aktów. Warto wiedzieć, że dokumenty bez podpisu i pieczęci notariusza nie mają mocy prawnej, zatem nie będą uznawane ani w sądach, ani w urzędach – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Notarialną Jadwigii Dorocińskiej.

Notariusz zajmuje się nie tylko sporządzaniem aktów notarialnych – jego kompetencje są o wiele większe. Mimo wszystko, to akty notarialne najczęściej sprowadzają nas do wizyt w jego kancelarii. Stanowią one zabezpieczenie wtedy, gdy chcemy kupić nieruchomość, podarować ją lub zrzec się praw do niej. Poza tym, notariusz może poświadczyć pełnomocnictwo, spisać nasz testament lub odwołać ten już sporządzony. Małżonkowie mogą udać się do notariusza również w celu wyłączenia małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Wizyta u notariusza – jakie dokumenty zabrać ze sobą?

Kiedy wybieracie się do notariusza musicie pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. W każdej sytuacji, bez względu na rodzaj sprawy z jaką przychodzicie, musicie mieć ze sobą dowód osobisty, na podstawie którego notariusz będzie mógł potwierdzić waszą tożsamość. Jeśli do kancelarii notarialnej udajecie się w celu spisania intercyzy, przydatny może być odpis aktu małżeństwa.

 

To tylko kilka przykładów spraw, z którymi należy udać się do notariusza. O pozostałych uprawnieniach i obowiązkach notariuszy możecie przeczytać w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.