Spisanie testamentu pozwala na rozwianie wielu wątpliwości związanych ze spadkiem po śmierci właściciela wszelkiego majątku. Najbezpieczniejszym sposobem na jego spisanie, jest udanie się do kancelarii notarialnej. Dzięki temu otrzyma się dokument, który ma szczególnie wysoki stopień domniemania autentyczności i zgodności z prawdą. Czy wobec tego warto spisać testament notarialny?

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to dokument, który jest spisywany w formie aktu notarialnego. Nie musi być pisany odręcznie przez testatora. Wystarczy, że złoży on pod treścią swój podpis. W dzisiejszych czasach jest to jedna z popularniejszych form spisywania testamentu, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa. Akt notarialny stanowi dokument urzędowy. Właściwie sporządzona treść jest gwarancją ważności testamentu. Jego profesjonalnym spisaniem zajmie się między innymi Kancelaria Notarialna Jadwigi Dorocińskiej, która znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim.

Zalety testamentu notarialnego:

  • Gwarancja – akt notarialny daje silne i niepodważalne podstawy prawne.
  • Brak ryzyka zniszczenia lub zgubienia – testamenty notarialne są bezpiecznie przechowywane w kancelarii minimum 10 lat od momentu sporządzenia, zaś po tym okresie przekazywane są do archiwum Sądu właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej, w której był spisywany.  W razie potrzeby mogą zostać szybko i sprawnie odnalezione.
  • Profesjonalizm – notariusz jest osobą bezstronną, posiadającą wiedzę jak prawidłowo spisać testament.

O czym warto wiedzieć?

Żeby spisać testament, należy mieć przy sobie właściwe dokumenty. W Polsce jest to dowód tożsamości, który zawiera dane osoby spisującej testament. Potrzebne będą również dane spadkobierców. Warto także pamiętać, że w każdej chwili testament można zmienić lub odwołać. W przypadku testamentów sporządzanych w formie aktu notarialnego, najbezpieczniej jest dany testament odwołać i spisać nowy lub pozostawić dziedziczenie ustawowe.

Możemy rozróżnić kilka rodzajów testamentów notarialnych:

  • Testament zwykły – powołujący do całości spadku jednego lub kilku spadkobierców
  • Testament z zapisem lub poleceniem – można zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis) lub nałożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie)
  • Testament z zapisem windykacyjnym – można postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (z chwilą śmierci testatora)
  • Testament negatywny – wyłączenie danej osoby ze spadkobrania

Osoby pominięte w testamencie, a będące spadkobiercami ustawowymi w linii małżonek, dzieci, rodzeństwo mają prawo do zachowku.