Troska o przyszłość i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dzieciom często spędza sen z powiek ich rodzicom czy dziadkom. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, kiedy stosunki w rodzinie są napięte. Aby móc być spokojnym o los swoich krewnych, wystarczy udać się do notariusza. To tam można spisać testament, który stanie się niepodważalnym oświadczeniem woli testatora.

Co trzeba zrobić, aby sporządzić testament przed notariuszem?

Sporządzenie testamentu przed notariuszem jest bardzo proste. Na wizytę trzeba zazwyczaj umówić się nieco wcześniej. Nie można zapomnieć o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób chorych, które nie mogą osobiście udać się do kancelarii notarialnej, spisanie testamentu może odbyć się w szpitalu albo w domu. Jeżeli testatorem jest osoba ciężko chora i istnieje podejrzenie, że nie jest w pełni świadoma, potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jej stan umysłowy umożliwia podejmowanie samodzielnych decyzji.

Testament sporządzony przed notariuszem – jaką może mieć treść ?

Najprostszym testamentem jest ten, w którym testator do całości spadku powołuje przyszłego spadkobiercę (wskazaną osobę)Może on także rozdysponować cały swój majątek na kilku spadkobierców w udziałach wyrażonych w ułamkach.

Bardziej skomplikowaną treść ma testament zawierający zapis windykacyjny lub testament zawierający wydziedziczenie. W pierwszym z nich testator zapisuje wskazanym osobom (zapisobiercom windykacyjnym) konkretną rzecz lub prawo, na przykład nieruchomość czy udziały w spółce – ten testament musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.„W testamencie zawierającym wydziedziczenie, spadkodawca, w razie wystąpienia przesłanek wskazanych w kodeksie cywilnym, może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, przy czym z zasady nie wydziedzicza się osób małoletnich” – wyjaśnia Notariusz Jadwiga Dorocińska

Praktycznym rozwiązaniem jest testament z tak zwanym podstawieniem. Podstawienie powoduje, że jeżeli wskazany spadkobierca nie będzie mógł lub nie będzie chciał dziedziczyć po spadkodawcy, to jego miejsce zajmie inna, wskazana przez testatora osoba.