Zakup nieruchomości, wynajem lokalu użytkowego czy mieszkania, dokumentacja związana z przekazaniem swojego mienia, w postaci testamentu – wszystkie te czynnośc/i potrzebują prawego poświadczenia, aby uzyskać pewność posiadania danego dobra. Pełna radość z pozyskania własnego mieszkania, czy przekazanego dobra, może być rozpoczęta dopiero w momencie podpisania koniecznych dokumentów. Niezbędna jest tutaj pomoc specjalisty, który dzięki swoim kwalifikacjom udzieli właściwej pomocy, a jednocześnie zapewni o prawidłowości stworzonych dokumentów.

 

Istota ważności dokumentów

 

Akt notarialny stanowi najważniejsze poświadczenie o zakupionej nieruchomości. Moment jego podpisu jest jednym z najważniejszych na całym etapie zakupu danego mienia. W momencie podpisania dokumentu osoby stają się prawnymi właścicielami mieszkania. Co jeszcze oznacza jego podpis? Właściciele mieszkania stają się jednocześnie członkami nowej wspólnoty mieszkaniowej. Od tego momentu mogą również decydować o sprawach związanych z działaniami poruszanymi na osiedlu. Kancelaria notarialna Jadwigi Dorocińskiej przeprowadzi swoich klientów i przyszłych właścicieli czy najemców przez proces niezbędnych formalności. Obecność i pomoc specjalistów, to w tym przypadku niezbędna konieczność.

Dodatkowe, szczególne moce

 

Akty notarialne to nie jedyne dokumenty, które aby uzyskały swoją pełnoprawną moc, muszą zostać podpisane przez wykwalifikowanego specjalistę. Notariusz pomaga również w formalnościach związanych z testamentem i ostatnią wolą poszczególnych osób. Prawo spadkowe, to często niezwykle skomplikowane uregulowania, przez które czynności notarialne mogą zostać rozwleczone w czasie. W kancelarii notarialnej możliwe jest jednak pozyskanie dokumentów potwierdzających prawo do dziedziczenia danego dobra przekazanego przez przodka, członka rodziny, czy przyjaciela. Notariusz to również osoba, która dokonuje odczytu sporządzonego testamentu przy koniecznych świadkach.  Jest on więc głosem przekazującym bliskim życzenia zmarłej osoby. Dzięki pomocy notariusza możliwe jest uniknięcie sporów i przyspieszenie całej procedury. Notariusz jest również osobą, która może ostatnią wolę danej osoby spisać i nadać jej mocy prawnej. Dzięki Czemu możliwe jest uniknięcie wszelkich późniejszych nieporozumień. Dodatkowo w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób i które elementy są dziedziczone i przekazywane razem ze spadkiem, kancelaria notarialna w szczegółowy sposób może wytłumaczyć zainteresowanym cały proces.