Kiedy spisać umowę kupna – sprzedaży u notariusza?

Umowa kupna – sprzedaży, nie licząc wystawianych faktur, jest najpowszechniejszą formą przeniesienia własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Na jej podstawie sprzedający zobowiązuje się wydania kupującemu przedmiotu umowy, a nabywca ma obowiązek uiszczenia...

Podział majątku wspólnego na drodze notarialnej

Obecnie polskie prawo pozwala na przejście sprawy podziału majątku różnymi drogami. Mowa o zniesieniu współwłasności i wyznaczeniu przypadającej części nieruchomości, ruchomości, aktywów itd. na drodze sądowej, podczas postepowania rozwodowego, lub po jego...