Kiedy spisać umowę kupna – sprzedaży u notariusza?

Umowa kupna – sprzedaży, nie licząc wystawianych faktur, jest najpowszechniejszą formą przeniesienia własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Na jej podstawie sprzedający zobowiązuje się wydania kupującemu przedmiotu umowy, a nabywca ma obowiązek uiszczenia...

Podział majątku wspólnego na drodze notarialnej

Obecnie polskie prawo pozwala na przejście sprawy podziału majątku różnymi drogami. Mowa o zniesieniu współwłasności i wyznaczeniu przypadającej części nieruchomości, ruchomości, aktywów itd. na drodze sądowej, podczas postepowania rozwodowego, lub po jego...

Prawne poświadczenia pozyskania mienia

Zakup nieruchomości, wynajem lokalu użytkowego czy mieszkania, dokumentacja związana z przekazaniem swojego mienia, w postaci testamentu – wszystkie te czynnośc/i potrzebują prawego poświadczenia, aby uzyskać pewność posiadania danego dobra. Pełna radość z pozyskania...

Dlaczego warto spisać testament notarialny?

Spisanie testamentu pozwala na rozwianie wielu wątpliwości związanych ze spadkiem po śmierci właściciela wszelkiego majątku. Najbezpieczniejszym sposobem na jego spisanie, jest udanie się do kancelarii notarialnej. Dzięki temu otrzyma się dokument, który ma...