Notariusz Ujazd Jadwiga Dorocińska.

Szukasz Notariusza w Ujeździe ?

Notariusz Jadwiga Dorocińska prowadzi swoją działalność zawodową również na terenie miasta Ujazd i gminy UjazdNotariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pani Notariusz posiada swoją Kancelarię w Tomaszowie Mazowieckim lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze miejscowości Ujazd i gminy Ujazd.