Akt Notarialny Tomaszów Mazowiecki. Notariusz Jadwiga Dorocińska.

Szukasz Aktu Notarialnego w Tomaszowie Moazowieckim ?

Notariusz Jadwiga Dorocińska z Tomaszowa Mazowieckiego sporządza między innymi akty notarialne na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności aktu notarialnego jest bezpłatne. Akt notarialny to dokument urzędowy, który zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Do sporządzenia aktu notarialnego uprawniony jest z mocy prawa notariusz. Akty notarialne to w szczególności: umowy zbycia nieruchomości – darowizna, sprzedaż, zamiana, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie tzw. intercyza, a ponadto czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku. Wszystkich zainteresowanych sporządzeniem aktu notarialnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki, powiatu Tomaszów Mazowiecki zapraszamy do kancelarii notarialnej notariusz J. Dorocińskiej mieszczącej się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 34.