Notariusz to osoba z uprawnieniami, do której musimy zgłosić się w wielu sytuacjach. Tym, co wyróżnia notariusza, jest fakt, że wykonywane przez niego czynności (np. przygotowywany akt notarialny) mają charakter dokumentu urzędowego. W jakich sytuacjach należy zgłosić się do notariusza? Jakie ma on uprawnienia? Odpowiedzi na te pytania poznacie, czytając nasz artykuł.

Notariusz – co warto o nim wiedzieć?

Notariuszem nazywamy prawnika, który został powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Notariusza obejmuje ochrona przysługująca funkcjonariuszom publicznym. Wszystkie czynności notarialne i sposób ich wykonywania zostały uwzględnione w przepisach ustawy prawo o notariacie. Większość z nich musi, poza wyjątkowymi sytuacjami, być realizowana w kancelarii notarialnej. Notariusz dba o to, by dokumenty były zgodne z przepisami, co pozwala uniknąć późniejszych konfliktów stron. Do obowiązków notariusza należy między innymi sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów czeków i weksli, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Notariusz wykonuje też na prośbę klienta projekty aktów notarialnych, a także przyjmuje wartościowe rzeczy na przechowanie – na przykład dokumenty lub pieniądze. Praca notariusza jest niezwykle odpowiedzialna. Musi być on osobą cieszącą się ogromnym zaufaniem, taką jak notariusz Jadwiga Dorocińska z Tomaszowa Mazowieckiego

Jakie dokumenty powinny mieć formę aktu notarialnego?

Wiele ważnych dokumentów, zwłaszcza związanych z nieruchomościami, powinniśmy podpisywać w formie aktu notarialnego. Jakie dokumenty muszą być spisywane u notariusza? Przede wszystkim pełnomocnictwa uprawniające do dokonywania czynności prawnych, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego. Poza tym w formie aktu notarialnego spisujemy umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy o oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu służebności mieszkania. U notariusza załatwiamy także wszelkiego rodzaju sprawy spadkowe, umowy spółek, a także sprawy związane z testamentem. To oczywiście tylko kilka wybranych czynności prawnych załatwianych u notariusza. Jest ich znacznie więcej – warto też pamiętać, że nawet zwykłą umowę możemy podpisać w formie aktu notarialnego, kiedy chcemy mieć pewność, że notariusz sprawdzi dokumenty przedstawiane przez wszystkie strony umowy.

Jak wybrać dobrego notariusza?

W przypadku notariusza ogromne znaczenie odgrywa zaufanie, jakim go darzymy. Dlatego warto dłużej zastanowić się nad wyborem dobrego notariusza, zorientować się, jakie kancelarie działają na naszym rynku i która z nich cieszy się największym zaufaniem wśród swoich klientów.