Wizyta w kancelarii notarialnej to w wielu przypadkach obowiązek, który jest określany przez prawo. Dzięki sporządzonym przez notariusza aktom, interesy obu stron są kompleksowo zabezpieczone – jest to zapewnione poprzez moc prawną wykonanych w taki sposób dokumentów. W formie aktu notarialnego sporządza się wiele typów dokumentów – w jakich sytuacjach jest to konieczne?

Sprawy związane z nieruchomościami

W formie aktu notarialnego najczęściej sporządza się poszczególne dokumenty, które związane są z nieruchomościami. Zalicza się do nich przede wszystkim umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości. Ten akt notarialny sporządza się w kancelarii w przypadku sprzedaży poszczególnych obiektów czy działek, co jest konieczne ze względu na wartość tego typu transakcji. Zabezpieczane są one kompleksowo dzięki mocy prawnej sporządzonego przez notariusza dokumentu, dając tym samym gwarancję realizacji założeń znajdujących się w umowie zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu.

Chociaż ustanowienie testamentu w formie aktu notarialnego jest możliwe, to jednak nie jest to czynność wymagana przez prawo. Obowiązkowe jest jednak sporządzanie w takiej postaci umowy o dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość. Przygotowaniem tego typu aktu notarialnego zajmie się kancelaria prowadzona przez Jadwigę Dorocińską z Tomaszowa Mazowieckiego Notariusz jest też w stanie nadać moc prawną umowie o przedłużenie wieczystego użytkowania, a także umowie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wiele typów aktów notarialnych

Akty notarialne nie muszą jednak dotyczyć wyłącznie nieruchomości. W takiej formie sporządzone musi być m.in. oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny. Nieodpłatne ofiarowanie poszczególnych korzyści obdarowanemu realizowane jest w ramach umowy nazwanej prawa cywilnego, dlatego musi być ona przygotowana przez notariusza w formie aktu notarialnego. Jego sporządzenie jest niezbędne również w sytuacji zrzeczenia się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego.

Takie działanie zapobiega możliwości odziedziczenia w ramach spadku długów, które zostały przez spadkodawcę zaciągnięte. Jego zobowiązania nie przechodzą w takim wypadku na spadkobiercę ustawowego, co pozwala uniknąć nierzadko sporych kosztów związanych z koniecznością spłacenia pożyczek i nie tylko. W formie aktu notarialnego sporządza się też umowę spółki komandytowej, ale również statut takiej spółki. Wizyta w kancelarii notarialnej jest zatem niezbędna w wielu sytuacjach, o czym należy pamiętać. Warto w tym zakresie postawić na doświadczonego notariusza, który sporządzi akt notarialny w sposób właściwy.