Obecnie polskie prawo pozwala na przejście sprawy podziału majątku różnymi drogami. Mowa o zniesieniu współwłasności i wyznaczeniu przypadającej części nieruchomości, ruchomości, aktywów itd. na drodze sądowej, podczas postepowania rozwodowego, lub po jego zakończeniu. Coraz częściej jednak, w trosce o prawidłowe relacje byłych małżonków i dobro potomstwa, podział majątku odbywa się w kancelarii notarialnej.

Dlaczego podział majątku wspólnego u notariusza jest opłacalny?

Podział majątku u notariusza jest opłacalny z wielu względów. Przede wszystkim sporządzana umowa o podział majątku, jest dobrowolna, co powoduje, że obie strony muszą dojść do porozumienia o obopólnych korzyściach. Droga notarialna, pozwala zatem uniknąć niezadowolenia z rozstrzygnięć sądu. Warto wiedzieć, że to również sposób na podział majątku, który jest znacznie prostszy, tańszy (np. brak konieczności uzyskiwania opinii biegłych) oraz szybszy. Pozwala on również na uniknięcie eskalacji konfliktu, a także na odpowiednie zadbanie o interesy wspólnego potomstwa. Jedyną przeciwnością jest jednak to, aby obie strony doszły – jak już wspomniano – do porozumienia. Tu często przydają się kompetencje psychologiczne notariuszy, którzy potrafią ostudzić emocje, przy podpisywaniu odpowiedniej umowy. Pierwszym etapem, powinno być zatem spotkanie w kancelarii notarialnej, w celu określenia kosztów sporządzenia aktów notarialnych (często dotyczą one również ksiąg wieczystych, w związku z przekazaniem nieruchomości), wszystkich postanowień byłych współmałżonków, a także skutków prawnych, wykonania danej czynności notarialnej.

Umowny podział majątku

Umowny podział majątku u notariusza, zawsze sporządzany jest w formie aktu notarialnego. To zaś powoduje, że dane strony są od momentu poświadczenia dokumentu, zobowiązane do wywiązania się z jego postanowień. Te powinny zakładać między innymi sposoby podziału majątku, oświadczenia o przeniesienie udziałów, czy też informacje dotyczące spłat lub dopłat oraz terminów płatności. Ważne jest zatem to, aby umowa o podział majątku była bardzo precyzyjnie skonstruowana, co pozwoli uniknąć w przyszłość roszczeń i poważniejszych, sądowych konfliktów. Obopólne korzyści można bowiem uzyskać tylko dzięki stworzeniu precyzyjnej listy tego, co trafia ze wspólnie zgromadzonych zasobów do stron. Olbrzymim profesjonalizmem przy całym tymże procesem, a także pomocą w ustalaniu postanowień, wyróżnia się m.in. Kancelaria notarialna Jadwigi Dorocińskiej, którą można znaleźć w Bytomiu. To tam również warto zgłaszać się w przypadku sporządzaniu innych aktów notarialnych – np. poświadczenia dziedziczenia, czy umów deweloperskich.